W zakresie świadczonych przez nas usług oferujemy:

 1. Działania interwencyjne, a w szczególności:
 • dezynfekcję (odkażanie) - ogół czynności zmierzających do likwidacji lub zredukowania drobnoustrojów głównie form wegetatywnych przy wykorzystaniu metod fizycznych i chemicznych
 • dezynsekcję (tępienie owadów) - ogół czynności mechanicznych, fizycznych, chemicznych, bądź biologicznych mających na celu likwidację wszelkich stadiów rozwojowych owadów uznanych za szkodliwe
 • deratyzację (zwalczanie gryzoni, odszczurzanie) - ogół czynności głównie chemicznych i mechanicznych mających na celu likwidację lub ograniczenie do minimum gryzoni, a zwłaszcza myszy i szczurów
 • dezodoryzację (likwidacja uciążliwych zapachów, odorów, smrodów) - ogół działań zmierzających do likwidacji niepożądanych, uciążliwych lub przykrych zapachów na drodze mechanicznej lub chemicznej. Likwidacja uciążliwych smrodów osiągana jest przez ich usunięcie lub zdominowanie pożądanym zapachem. Warunkiem trwałej dezodoryzacji jest usunięcie źródła emisji cząstek smrodu.
 1. Działania systematyczne dla wszelkich zakładów, głównie dla zakładów przetwórstwa spożywczego oraz związanych z przetwórstwem spożywczym:
 • wdrożenie i realizację "Programu prewencji i zwalczania szkodników"
 • regularne działania serwisowe
 1. Podejmujemy inne wyzwania niekoniecznie związane z obszarem przewidzianym powyższym usystematyzowaniem.

Istotą naszej działalności oprócz prewencji jest eliminowanie organizmów uznanych za szkodliwe.

Działamy zgodnie z ustawami:

 • o ochronie przyrody,
 • o ochronie zwierząt,
 • o ochronie środowiska,
 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • oraz zgodnie z prawem łowieckim.

 

CIMEX
Specjalistyczny Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji
i Deratyzacji
ul. Dąbrowskiego 87
64-920 Piła
e-mail: piotr.lawicki@gmail.com